illustpod:Weapon ep3:นานาสาระกับเรื่องราวของกระดาษวาดภาพ#1

https://www.podbean.com/media/share/pb-6wugx-a60a15

ทำความรู้จักกับไช่หลุน ผู้ทำให้กระดาษเป็นที่รู้จักคนแรกและประวัติของเขา องค์ประกอบทางเคมีของกระดาษ กระดาษทำจากอะไร และอื่นๆอีกมากมาย

กระดาษนั้นมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและยาวนานมาก เริ่มจาก Ts’ai lun ผู้ซึ่งขอลิขสิทธิ์ในการทำกระดาษ ในขณะที่ผู้ผลิตกระดาษที่แท้จริงนั้นไม่ทราบว่าเป็นใคร

รูปร่างของกระดาษยุคเบื้องต้นนั้นมาจากใยไหมที่ถักทอกัน โดยเป็นผลลัพธ์จากรังไหมในกรรมวิธีผลิตเส้นใยไหม(ที่ใช้ในการทอผ้า)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close